Τρεχουσες καταταξεις

Καιρός για να τελειώσει ο διαγωνισμός:

1 Past****** 200 Tokens
2 Lomm***** 150 Tokens
3 Wete***** 100 Tokens
4 -Van******** 50 Tokens
5 pash****** 25 Tokens
Κάθε μέρα οι 5 που θα ξοδεύουν τα περισσότερα θα ανταμείβονται με επιπλέον tokens!
Οι νικητές θα ανακοινώνονται κάθε 24 ώρες.
Ο Επόμενος Θα Μπορούσε Να Είσαι Εσύ!

Προηγούμενες νικήτριες

 • Τρίτη
  (19.03.2019)
 • 1  hann*****
 • 2  BBC-********
 • 3  shel******
 • 4  name*********
 • 5  Bone*****
 • Δευτέρα
  (18.03.2019)
 • 1  BBC-********
 • 2  toym*****
 • 3  beZS*****
 • 4  hann*****
 • 5  Voya*****
 • Κυριακή
  (17.03.2019)
 • 1  BBC-********
 • 2  mani*****
 • 3  baot*******
 • 4  NotY******
 • 5  rntk***********
 • Σάββατο
  (16.03.2019)
 • 1  warm********
 • 2  Supr******
 • 3  jami*****
 • 4  swee*****
 • 5  BBC-********
 • Παρασκευή
  (15.03.2019)
 • 1  Faby*****
 • 2  para*******
 • 3  Bill*******
 • 4  evge******
 • 5  Simo******
 • Πέμπτη
  (14.03.2019)
 • 1  netS********
 • 2  Agal*****
 • 3  BBC-********
 • 4  Oney*********
 • 5  evge******
 • Τετάρτη
  (13.03.2019)
 • 1  rusb******
 • 2  dima*****
 • 3  jami*****
 • 4  Gool*****
 • 5  Stay*****
 • Τρίτη
  (12.03.2019)
 • 1  Wrum******
 • 2  dima*****
 • 3  Iris*******
 • 4  totd*****
 • 5  Oney*********
 • Δευτέρα
  (11.03.2019)
 • 1  para*******
 • 2  BBC-********
 • 3  toym*****
 • 4  Oney*********
 • 5  sixs********
 • Κυριακή
  (10.03.2019)
 • 1  Loew*****
 • 2  nori*****
 • 3  vzhu*******
 • 4  sexy*******
 • 5  Arti*****
 • Σάββατο
  (09.03.2019)
 • 1  rntk********
 • 2  stev******
 • 3  TAKE*********
 • 4  NotY******
 • 5  Alph*******
 • Παρασκευή
  (08.03.2019)
 • 1  Loew*****
 • 2  geil*********
 • 3  stev******
 • 4  DDTr*****
 • 5  toym*****
 • Πέμπτη
  (07.03.2019)
 • 1  rntk********
 • 2  Loew*****
 • 3  Oney*********
 • 4  guy1*****
 • 5  toym*****
 • Τετάρτη
  (06.03.2019)
 • 1  ston*******
 • 2  Loew*****
 • 3  TAKE*********
 • 4  stev******
 • 5  Alph*******
 • Τρίτη
  (05.03.2019)
 • 1  Loew*****
 • 2  news******
 • 3  kano******
 • 4  stev******
 • 5  toym*****
 • Δευτέρα
  (04.03.2019)
 • 1  para*******
 • 2  JYGY*****
 • 3  rntk***********
 • 4  seco******
 • 5  netv*****
 • Κυριακή
  (03.03.2019)
 • 1  Loew*****
 • 2  news******
 • 3  Swif******
 • 4  netS********
 • 5  reni*****
 • Σάββατο
  (02.03.2019)
 • 1  Swif******
 • 2  Ecto*****
 • 3  Loew*****
 • 4  Simo******
 • 5  Andr********
 • Παρασκευή
  (01.03.2019)
 • 1  Swif******
 • 2  Loew*****
 • 3  Andr********
 • 4  podg*******
 • 5  Ponc*****
 • Πέμπτη
  (28.02.2019)
 • 1  ezhi*****
 • 2  Loew*****
 • 3  Swif******
 • 4  Blac********
 • 5  para*******
 • Τετάρτη
  (27.02.2019)
 • 1  dogb*****
 • 2  Hann********
 • 3  jeey*****
 • 4  netv*****
 • 5  stev******
 • Τρίτη
  (26.02.2019)
 • 1  para*******
 • 2  Loew*****
 • 3  pind*****
 • 4  Simo*****
 • 5  Back*****
 • Δευτέρα
  (25.02.2019)
 • 1  TheF********
 • 2  pind*****
 • 3  Slee********
 • 4  Yogh*****
 • 5  sarr*****
 • Κυριακή
  (24.02.2019)
 • 1  Alph*******
 • 2  Loew*****
 • 3  Solo*****
 • 4  TheF********
 • 5  away*****
 • Σάββατο
  (23.02.2019)
 • 1  nori*****
 • 2  para*******
 • 3  seco******
 • 4  Loew*****
 • 5  Alph*******
 • Παρασκευή
  (22.02.2019)
 • 1  seco******
 • 2  AzMa*****
 • 3  Bobc*****
 • 4  Loew*****
 • 5  baot*******
 • Πέμπτη
  (21.02.2019)
 • 1  para*******
 • 2  Loew*****
 • 3  nori*****
 • 4  kano******
 • 5  seco******
 • Τετάρτη
  (20.02.2019)
 • 1  Wrum******
 • 2  Kypo*****
 • 3  luko*****
 • 4  Simo*****
 • 5  Mkvi*****
 • Τρίτη
  (19.02.2019)
 • 1  Ecto*****
 • 2  Agal*****
 • 3  Jame*******
 • 4  Dadd*******
 • 5  Chep*****
 • Δευτέρα
  (18.02.2019)
 • 1  Loew*****
 • 2  kano******
 • 3  Jame*******
 • 4  para*******
 • 5  pepe*********

Κανόνες Εκστρατείας

Καθόλη τη διάρκεια της καμπάνιας, το 4iv.ru% θα βραβεύει 5 μέλη καθημερινά (ως 'μέρα' ορίζεται αυτή που ξεκινά στις 00:00πμ GMT+2 και τελειώνει στις 11:59μμ GMT+2).

Τα δωρεάν tokens θα πιστωθούν στον λογαριασμό των νικητών του 4iv.ru% μέσα σε λίγες ώρες.

Οι νικητές της κάθε ημέρας θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα, με δημοσίευση μόνο των 4 πρώτων χαρακτήρων των ονομάτων χρήστη τους.

Οποιοσδήποτε χρήστης προβεί σε οποιαδήποτε δόλια δραστηριότητα θα αποκλειστεί από την καμπάνια και δεν θα μπορεί να λάβει κάποια μπόνους ανταμοιβή.

Το 4iv.ru% διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους επίσημους κανόνες και το ποσό του επάθλου, στη διακριτική του ευχέρεια.

Το 4iv.ru% διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την καμπάνια στη διακριτική του ευχέρεια. Λαμβάνοντας μέρος στην καμπάνια, οι συμμετέχοντες συμφωνούν πως δεν θα δικαιούνται οποιαδήποτε ανταμοιβή σε περίπτωση ακύρωσης.